Chính sách bảo mật của chúng tôi

VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG CỦA BẠN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY.

I. Lacrafta, Inc. (“Lacrafta” “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp khi sử dụng các trang web và Dịch vụ của chúng tôi /

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc ý kiến ​​liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ  Hỗ trợ Lacrafta.

II. Thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ bạn, trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi theo một trong những cách được thảo luận trong Chính sách này. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin này trực tiếp thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn quyết định cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ email và địa chỉ gửi thư), chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các yêu cầu của bạn và các mục tiêu kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin cá nhân của mình khi được yêu cầu, bạn không thể truy cập vào một số khu vực nhất định như một phần của Dịch vụ (chẳng hạn như khả năng mua sản phẩm).

1. Thành viên và đăng ký. Để bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin như tên, địa chỉ email, tiểu bang và quốc gia cư trú, mã zip / mã bưu chính, ngày sinh và các thông tin tương tự khác. Một số khu vực của Dịch vụ có thể cho phép bạn truy cập với tư cách là khách và vẫn ẩn danh, nhưng bạn không thể truy cập tất cả nội dung và tính năng của các khu vực đó mà không đăng ký.

3. Bản tin email. Là một phần của việc bạn tham gia Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi email cho bạn. Bạn phải có tài khoản và đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn để nhận email từ chúng tôi. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin cá nhân khi bạn yêu cầu nhận email. Bạn có thể chọn không nhận email trong tương lai từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong email để “hủy đăng ký”.

III. Những thông tin phi cá nhân nào chúng tôi thu thập từ bạn

Thông tin chung, tổng hợp, nhân khẩu học và phi cá nhân có thể được Lacrafta thu thập. Nó có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn, thông qua cookie hoặc các phương tiện khác. Loại dữ liệu ẩn danh, hồ sơ tổng hợp và dữ liệu phiên này có thể bao gồm thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông qua khảo sát, thăm dò ý kiến, v.v. Nó cũng có thể bao gồm thông tin ẩn danh tổng hợp về việc sử dụng Trang web và cơ sở khách hàng.

Trong nhiều trường hợp, Lacrafta sẽ tự động thu thập một số thông tin phi cá nhân về việc bạn sử dụng Dịch vụ của mình. Lacrafta có thể thu thập, trong số những thứ khác, thông tin liên quan đến loại trình duyệt Internet hoặc hệ điều hành máy tính mà bạn đang sử dụng, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, “đường dẫn nhấp chuột” của bạn thông qua các Trang web và trang web hoặc quảng cáo được liên kết đến hoặc từ các Trang web khi bạn đã truy cập. Để làm điều này, Lacrafta có thể sử dụng cookie và công nghệ khác. Các lượt truy cập của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi và thông tin được cung cấp thông qua các công nghệ này sẽ ẩn danh trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân hoặc đã cung cấp thông tin đó trong quá khứ. Ví dụ: nếu bạn đã tạo tài khoản với Dịch vụ của chúng tôi, thông tin tài khoản của bạn (bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán) có thể được liên kết với các mặt hàng bạn đã mua tại các cửa hàng trực tuyến của chúng tôi được liên kết với Dịch vụ. (tức là lịch sử đơn đặt hàng).

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn để tối ưu hóa trang web của chúng tôi hoặc chẩn đoán sự cố với trang web. Thông tin này thường được sử dụng tổng hợp để xem xu hướng, nhưng cũng có thể được kết nối với thông tin tài khoản cá nhân của bạn.

IV. Thông tin về Cookies và Công nghệ liên quan

Dịch vụ Lacrafta có chứa “cookie”.

Cookie là một phần dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn, nó sẽ lưu trữ cookie trên máy tính của bạn nếu trình duyệt của bạn được bật để chấp nhận cookie.

Các trình duyệt Internet sẽ cho phép bạn xóa cookie khỏi ổ cứng máy tính, chặn chấp nhận cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ. Bạn nên tham khảo hướng dẫn trình duyệt của mình để tìm hiểu thêm về cách quản lý cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chặn cookie, một số phần của Dịch vụ Lacrafta có thể không hoạt động đúng.

V. Cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho một mục đích cụ thể sẽ được lưu và sử dụng cho mục đích đó, trừ khi bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng nó cho một số mục đích khác, như được mô tả trong Chính sách này. Trừ khi được thảo luận trong chính sách này, chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thương mại trừ khi được bạn chấp thuận.

Khi bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi cho một mục đích cụ thể, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty khác mà chúng tôi đã tham gia để hỗ trợ chúng tôi thực hiện yêu cầu của bạn. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nhà thực hiện, dịch vụ thanh toán, người quản lý giao dịch, dịch vụ xác minh tín dụng và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba thích hợp khác liên quan đến điều tra hình sự, điều tra gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ khác, hoặc theo luật khác có thể được yêu cầu, hoặc, nếu chúng tôi thấy cần thiết toàn quyền quyết định của chúng tôi, để bảo vệ lợi ích hợp pháp và kinh doanh hợp pháp của Lacrafta.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ bạn cho mục đích cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ khách hàng và bảo trì tài khoản. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để tìm hiểu những gì bạn thích, điều chỉnh trải nghiệm của bạn phù hợp và để cải thiện các trang web và các sản phẩm khác của chúng tôi.

Bạn sẽ được coi là đã đồng ý tiết lộ và sử dụng bởi chủ sở hữu hoặc nhà điều hành tiếp theo của Trang web về bất kỳ thông tin cá nhân nào có trong cơ sở dữ liệu Lacrafta cho trang web đó, nếu Lacrafta chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn tại thời điểm phá sản, sáp nhập, mua lại, bán toàn bộ hoặc đáng kể tất cả tài sản của Lacrafta cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành tiếp theo hoặc sự kiện tương tự.

VI. Cách bạn có thể truy cập hoặc thay đổi thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi

Nếu bạn muốn sửa đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi không còn sử dụng thông tin này nữa, vui lòng làm theo các hướng dẫn liên quan đến Dịch vụ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn truy cập hoặc thay đổi thông tin của bạn qua email, vui lòng liên hệ  Hỗ trợ Lacrafta.

VII. Các thỏa thuận quan trọng khác chi phối việc bạn sử dụng các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài Chính sách này, các quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi chịu sự điều chỉnh của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối trang web hiện hành và các chính sách, nguyên tắc và yêu cầu hiện hành khác. Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem xét cẩn thận từng thỏa thuận như vậy, vì bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi mỗi thỏa thuận đó trước khi bạn có thể sử dụng dịch vụ.

VIII. Thông tin cho những người bên ngoài Hoa Kỳ

Khi đồng ý với Chính sách này, bạn xác nhận rằng lệnh và kiến ​​thức tiếng Anh của bạn là đủ để hiểu các điều khoản và điều kiện được quy định ở đây.

Đối với những người ở các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, như được sử dụng ở đây, các thuật ngữ như “thông tin cá nhân” đề cập đến “dữ liệu cá nhân” theo định nghĩa của Chỉ thị 95/46 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 24 tháng 1995 năm XNUMX về việc bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do của dữ liệu đó (“Chỉ thị”). Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ bạn trừ khi bạn cung cấp dữ liệu đó theo các điều khoản của Chính sách này. Bằng cách sử dụng Dịch vụ Lacrafta, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài Liên minh Châu Âu liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ (và / hoặc các khu vực pháp lý khác không thuộc EU, nếu có).

IX. Cam kết của chúng tôi để bảo mật thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập

Mặc dù Lacrafta đề phòng các vi phạm có thể có trong các trang web và cơ sở dữ liệu khách hàng của mình, nhưng không có trang web hoặc truyền Internet nào hoàn toàn an toàn. Do đó, Lacrafta không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép, hack, mất dữ liệu hoặc các vi phạm khác sẽ không bao giờ xảy ra. Việc bạn sử dụng các trang web và Dịch vụ của Lacrafta có nguy cơ của riêng bạn. Lacrafta khuyên bạn nên thực hiện các bước để giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn bằng cách ghi nhớ mật khẩu hoặc giữ nó ở nơi an toàn (tách biệt với thông tin tài khoản của bạn), đăng xuất khỏi tài khoản người dùng và đóng trình duyệt web của bạn bất cứ khi nào bạn kết thúc phiên chơi hoặc để máy tính của bạn ở khu vực công cộng

Lacrafta sử dụng công nghệ bảo mật được gọi là lớp cổng bảo mật (“SSL”) để bảo vệ việc truyền thông tin tài khoản quan trọng, chẳng hạn như truyền thẻ tín dụng, thông qua Dịch vụ. Trừ khi có quy định khác, số thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để xử lý thanh toán và không được giữ lại cho các mục đích tiếp thị.

XI. Thông báo về các thay đổi đối với chính sách

Lacrafta có quyền thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho người dùng đã đăng ký qua email hoặc Dịch vụ về sự tồn tại của Chính sách mới và / hoặc đăng Chính sách mới trên các Dịch vụ được liên kết. Tất cả các thay đổi đối với Chính sách sẽ có hiệu lực khi được đăng và việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ Lacrafta nào sau khi đăng sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 2020 năm XNUMX.

Di chuyển về đầu trang