Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi đảm bảo hỗ trợ nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng các tệp kỹ thuật số được mua trên trang web Lacrafta.com. Nếu vì lý do nào đó, sản phẩm đã mua không phù hợp với bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cùng một phiếu giảm giá để mua thêm trên trang web. Xin lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp lợi nhuận.

Di chuyển về đầu trang